Fuziah Salleh

Mendamba Politik Baru

Soalan NO 4 hari ini 27 Nov 2008

Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan :-

(a) berapakah jumlah yang telah dibelanjakan oleh Kerajaan dalam tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 untuk membayar kepada TNB ; dan

 

(b) berapakah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh TNB untuk membayar kepada pembekal-pembekal jana kuasa swasta terutama YTL dan Malakoff dalam tahun-tahun  yang sama di atas.

 

JAWAPAN MENTERI

Untuk Makluman Ahli Yang Berhormat,

Kerajaan tidak membuat sebarang bayaran kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB) bagi tahun-tahun yang di nyatakan.

Jumlah pembayaran yan tlah di keluarkan oleh TNB kepada pembekal-pembekal jana kuasa bebas bagi tahun 2004,2005,2006,2007 dan sehingga Mei 2008 adalah sebanyak RM42,919 juta. Jumlah ini melibatkan 13 penjana bebas diseluruh negara. Daripada jumlah tersebut pula, jumlah bayaran yang telah di keluarkan kepada YTL adalah sebanyak RM5,358juta dan kepada Malakoff sebanyak RM14,934.

Advertisements

November 27, 2008 - Posted by | Politics

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: