Fuziah Salleh

Mendamba Politik Baru

AUKU hanya akan ada pindaan?

Begitulah kata Menteri Pengajian Tinggi (YB Pasir Gudang) sebentar tadi.

Kita dikehendaki menunggu rang undang-undang berkenaan sedikit masa lagi. Apakah jenis pindaan itu tidak disebut oleh Menteri.

Ahli-Ahli Parlimen Pakatan Rakyat telah mengingatkan Menteri bahawa usul yang telah dibawa adalah untuk memansuhkan AUKU.

Dengan itu jelaslah bahawa kerajaan Umno-BN tidak mempunyai niat untuk mengamalkan demokrasi dalam kampus.

Rozaini melaporkan.

15 Mei 2008.

May 15, 2008 Posted by | Politics | 2 Comments