Fuziah Salleh

Mendamba Politik Baru

MPK mesti sentiasa profesional dan empowered

Saya telah mengemukakan soalan(1) untuk jawapan lisan pada hari ini, Selasa 13 Mei 2008.
Oleh kerana kesuntukan masa bagi jawapan lisan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah memberi jawapan secara bertulis seperti berikut:

”Tuan Yang DiPertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, setiap kemudahan awam di bawah penyelenggaraan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah terbuka untuk kegunaan semua pihak dan ini termasuk kepada Ahli Parlimen. Ia sejajar dengan hasrat Kerajaan supaya setiap kemudahan yang telah disediakan dapat digunakan secara optima untuk faedah rakyat. Ahli Parlimen boleh memohon kepada PBT yang berkenaan untuk menggunakan kemudahan tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya pengunaan kemudahan awam tersebut adalah bagi tujuan perjumpaan ataupun perhimpunan yang melibatkan aktiviti penyampaian ceramah, maka pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) perlu dihubungi bagi menentukan sama ada permit perlu dipeolehi ataupun tidak.

Kementerian Perumahan
Dan kerajaan Tempatan
Mei 2008”

Dengan itu, penolakan Majlis Perbandaran Kuantan (MPK) tanpa sebab bagi permohonan untuk menggunakan Padang Seri Kemunting pada 22 Mac 2008 dan 10 Mei 2008 permohonan untuk menggunakan kawasan lapang letak kereta di Taman Kerang, Jalan Mahkota, Kuantan adalah melanggar prinsip-prinsip penggunaan kemudahan awam yang diutarakan oleh Menteri berkenaan.

Ia mempamerkan bahawa MPK telah bersikap tidak profesional. Juga dikhuatiri kewujudan tangan-tangan yang tersembunyi dalam mengendalikan urusan yang berkaitan pihak Pakatan Rakyat.

Pentadbiran yang dikawal oleh tangan-tangan yang tersembunyi tentu sekali akan hilang wibawanya sebagai institusi yang memberi khidmat kepada rakyat jelata.

Demi kemaslahatan rakyat dan demi menghormati prinsip-prinsip demokrasi, saya mengajak MPK untuk kembali ke landasan yang betul dalam urus tadbir Kuantan.Juga supaya MPK dapat memberdayakan diri (empowered) serta bertindak bebas tanpa prejudis dalam memberi khdmat kepada rakyat mahupun wakil rakyat di masa hadapan.

Hajah Fuziah Salleh
Ahli Parlimen
Kuantan
13 Mei 2008

————————————————————————————-
(1) YB Puan Fuziah binti Salleh (Kuantan) minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan sama ada seorang Ahli Parlimen boleh menggunakan kemudahan awam seperti dewan dan padang (di bawah penyelenggaraan PBT) untuk kegunaan bertemu rakyat.

May 13, 2008 Posted by | Politics | 4 Comments

Anwar Ibrahim: Press Statement

Press Statement – Royal Commission Report, May 12, 2008

We welcome the submission of the report of the Royal Commission on the Lingam video clip to the Yang DiPertuan Agong. We call for its full ventilation to the Malaysian public. If Prime Minister Abdullah Badawi is serious about judicial reform, then he should take this report to its logical culmination which is the investigation and prosecution of those who the report deems to have deviated the course of justice.

We have to ask what the import of the Royal Commission’s findings are with respect to the unjust prosecutions and convictions in cases that fell within the gravitational field of the inquiry conducted by this Commission.

It is critical that adequate measures be taken to restore the independence of the judiciary and to ensure the professional and unbiased investigation and prosecution of criminal activity by the Attorney General’s chambers that is free of executive interference.

This would involve serious consideration of the inconsistence and dubious procedures being followed by the authorities right now in the investigation of cases that involve senior government officials and, to mention a few of the more egregious allegations, murder and the massive misappropriation of public fund.

These issues are of deep concern to the Malaysian people and should not be taken lightly by the present administration. A half-hearted attempt at restoration would be as unsatisfactory as no restoration at all.

ANWAR IBRAHIM

Kenyataan Media

Kami mengalu-alukan penyerahan Laporan Suruhanjaya Diraja mengenai video klip Lingam kepada Yang Di-Pertuan Agong dan meminta laporan itu segara didedahkan kepada umum.

Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berhasrat melaksana reformasi badan kehakiman, seperti mana yang beliau umumkan sebelum ini, maka cadangan suruhanjaya tersebut supaya menyiasat dan mendakwa kalangan yang terlibat dapat dilaksanakan.

Kami juga ingin memohon penjelasan bersabit laporan suruhanjaya yang mengaitkan isu ketidak adilan pendakwaan dan penghukuman kes-kes tertentu dibawah bidang kuasa suruhanjaya tersebut.

Amat mendesak sekali untuk kerajaan mengambil tindakan wajar mengembalikan keyakinan terhadap badan kehakiman serta memastikan agar penyiasatan dan pendakwaan salah laku jenayah oleh Jabatan Peguam Negara yang bebas dari gangguan pemerintah.

Ini pastinya melibatkan beberapa percanggahan dan kaedah yang dipertikai yang sewajarnya dipatuhi oleh pihak berwajib dalam penyiasatan kes yang melibatkan pimpinan kanan kerajaan termasuk kes-kes yang tercela seperti pembunuhan dan yang melibatkan dana yang besar.

Rakyat Malaysia prihatin tentang permasalahan tersebut dan justeru itu tidak harus diremehkan oleh pemerintahan sekarang. Sebarang tindakan yang dianggap tidak bersungguh-sungguh bagi memulihkan kewibawaan badan kehakiman pasti nya tidak akan berhasil.

ANWAR IBRAHIM

May 13, 2008 Posted by | Politics | 6 Comments

Dari Parlimen hari ini(3)

Soalan-soalan jawap lisan hari ini telah diubah dari yang asalnya.

Klik : http://www.parlimen.gov.my/
Kemudian pergi ke: Parlimen-Dewan Rakyat-Aturan Urusan Mesyuarat. Dan klik.

Soalan saya ialah nombor 22.

Setiap hari Aturan Mesyuarat akan memaparkan urusan di Dewan Rakyat untuk hari yang berkenaan.

Kebiasaannya hanya sepuluh soalan pertama yang sempat dijawap oleh Para Menteri.
Soalan-soalan yang tidak sempat dijawap lisan akan di jawap secara bertulis.

May 13, 2008 Posted by | Politics | 1 Comment